• Su saatinden alınan uyarılara göre akış oranına sahip dijital solenoid pompa
  • Yazılım tarafından programlanabilen 2 fonksiyon: 1 / n (Bölme) ve 1xn (Çarpma işlemi)
  • 2 farklı çalışma modu: sabit veya su oranına göre
  • 4 farklı dil menüsü: İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve İngilizce
  • Dahili aşırı doz alarmı
  • Başlangıç gecikme ayarı
  • IP 65 Koruma Derecesi
  • Anlık akış oranı % olarak gösterir
  • Standart Güç Kaynağı 230 Vac
  • Açma / Kapama düğmesi

SU METREDEN ALINAN UYARILARA GÖRE ÇALIŞAN PROFESYONEL SOLENOİD DOZAJ POMPASI